Jørn Hoelstad Pettersen

Mitt hJØRNe av web'en

Spiller form noen rolle?

Web 2.0 innebærer en demokratisering av hvem som får publisere. Dette gjelder nyheter, film, tekst - alt av innhold. I skolen må dette innebære at elevene skal produsere innhold i mye større grad enn før, men også vi lærere må forsøke å ta de nye mulighetene i bruk når de har potensiale til å gjøre vår praksis rikere.

Én ting er innholdet når alle disse amatørene - vi som før, i forskjellige sammenhenger, var det passive publikum - skal begynne å publisere våre mer eller mindre dypsindige tanker. Ikke alle går like langt som skeptikere som Andrew Keen. Han spår nærmest vår sivilisasjons undergang på grunn av dilettantenes inntogsmarsj. Men at ikke alt er like høyverdig, kan de fleste fort enes om.

En annen side av saken, som gjerne ofres mindre oppmerksomhet, er spørsmålet om form. Det pågår en fantastisk spennende meningsutveksling på Dan Meyers blogg dy/dan for øyeblikket om temaet "Amateurs and Experts." Meyer er en ung matematikklærer med en mer enn vanlig sterk interesse for design. Han kan bli lyrisk i beskrivelsen av god design. Han kan også bli rent ut sagt nådeløs i omtale av det som ikke helt holder mål for hans kritiske øye. Denne tråden startet med hans bitende sarkastiske beskrivelse av en nettside som kaller seg Vid Snacks. Meyer siterer Tim Holt, mannen bak Vid Snacks, fra introduksjonsvideoen til siden:  "Hi, I'm Tim Holt and uh I made this little site called uh Vid Snacks and uh Vid Snacks is designed to uh help teachers and students and and uh educators in general or people involved in education learn how to do video 'cause video is gonna be the way we communicate in the new century. So uh I hope you'll all come along."

Etter denne langt fra overbevisende demonstrasjonen synes Meyer det blir litt for mye av det gode når Holt slår til med følgende motto for siden: "Video is the language of the 21st century. Learn to make it here."

Hans poeng er: kan vi virkelig foregi å lære bort noe vi er de reneste amatører til å gjøre selv? Noe vi kanskje til og med er veldig dårlige til å gjøre? Eller spiller det kanskje ikke noen rolle? Er det greit så lenge hensikten er god og det fins et slags innhold i det vi kommuniserer?

Christian Long skriver noen praktfulle kommentarer i diskusjonen med Meyer. Han nyanserer og vrir temaet i en konstruktiv retning som fører til at  Meyer også etterhvert i dialogen framstår som mindre selvtilfreds og mer ydmyk. Diskusjonen er verdt å lese for den som er interessert i temaet også fordi de er slagferdige retorikere. Jeg velger å ta ut bare ett lite poeng som går direkte på skole:

Education — historically — has never taught ‘presentation’ or ‘managing audience’ (one-way or two-way) as a vital skill. It’s often value-added, but it is rarely (never?) the key desire. Public speaking classes, a cute science fair poster-talk, or the ubiquitous student council election moment notwithlegitstanding, ‘presentation’ is a radically novel concept at play these days…and the raw expectation that ‘how’ we present will matter as much as ‘what’ we present is something that is a bit Gallileo-like in terms of reversing the predominate sun-around-the-earth tendencies of education. In otherwords, there’s a bit of inherent blasphemy in your vision (although I dig it).

Gjelder ikke dette også her i landet? Hvor mange av oss kan si at vi har fått en skikkelig trening i å bruke presentasjonsverktøy som PowerPoint/Impress - og da mener jeg effektiv kommunikasjon ved hjelp av dem, ikke det rent tekniske? Er ikke regelen mer enn unntaket at både lærere og elever står der med altfor mange slides med altfor mange kulepunkter på og leser opp det som står i kulepunktene? Har noen av oss egentlig lært hva en effektiv podcast er  - altså ikke bare hva som skal til for å ta opp i Audacity og få lastet opp mp3-fila et sted? For ikke å snakke om video. Hva er effektiv videoredigering?

Eller spiller det kanskje ikke noen rolle? Skal vi være tilfreds med å være glade amatører på kommunikasjon? Det er ikke sikkert at det er effektivt å bruke Dan Meyersk sarkasme når en skal få i igang tankeprosesser rundt dette. Men at vi prøver å problematisere det, tror jeg er nyttig både for lærere og elever.

0 comments

Add comment

 
Powered by: itslearning