Jørn Hoelstad Pettersen

Mitt hJØRNe av web'en

Mot slutten for læringsplattformene?

It's:learning er friskmeldt etter problemene jeg blogget om i ganske dyp frustrasjon tidligere i uka. Pålogging går raskt og smertefritt, funksjonene virker som de skal. Men det har vært en uke da det har dukket opp usedvanlig mye poster i Google Reader-abonnementene mine som kretser rundt temaet læringsplattformenes mer eller mindre nært forestående død.

JonblOGG linker Jon Hoem til svenske Stig Roland Rasks Kollegiet. Rask kommenterer en diskusjon blant lærerstudenter ved forskjellige samarbeidende høgskoler og universiteter om hva slags digitale samarbeidsverktøy de skal bruke. Det de er helt klare på, er at "den plattform som skulle väljas för kommunikationen inte skulle vara högskolans It’sLearning eller någon annan "skolplattform"". Istedet foreslår de faktisk Facebook som ett alternativ!

Albertine Aaberge melder at det på hennes skole skal opprettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide en digital handlingsplan. Hun spør: "Skal vi da anbefale andre løsninger og prioriteringer enn Fronter?"

Ukas grundigste debatt om spørsmålet fant jeg imidlertid på den britiske bloggen The Ed Techie under overskriften "Is the VLE/LMS dead?" I en parentes legger riktignok bloggeren, Martin Weller (tilknyttet Open University i Storbritannia), til at det vil ta fem år før vi blir klar over at læringsplattformene er døde. Som det het i den gamle revyssangen: He's dead, but he won't lie down.

Hva skulle erstatte LMS'ene? Inspirert av Scott Leslies begrep Loosely Coupled Teaching tenker Weller seg et løst sammenkoblet knippe av verktøy som f.eks. kan inkludere:

- en wiki for innhold og diskusjon
- Twitter eller Jaiku for dialog
- virtuelle møteverktøy som Flashmeeting
- blogg for nyheter og informasjon - elever/studenter abonnerer
- verktøy som Blogquiz for å lage den typen enkle flervalgsprøver som en nå kan lage i plattformene
... og i tillegg et hvilket som helst annet verktøy som måtte være bra for de behov som til enhver tid måtte oppstå. Han håper at flest mulig av disse skal kunne "henges
  på" wikien, som blir det sentrale.

Weller lister opp både fordeler og ulemper ved plattformene. På den positive siden:

- autentisering er enklere
- det er praktisk å ha "alle" funksjoner samlet på ett brett
- support
- pålitelighet
- kontroll med elevers/studenters arbeid - eller mangel på sådant

De negative sidene er imidlertid mer tungtveiende, mener han:

- kvaliteten på verkøyene er dårlig sammenlignet med de spesialiserte verktøyene som dekker mer avgrensede behov (et lite eksempel på det er kanskje herværende blogg ... )
- sterilt, gammeldags utseende sammenlignet med det som utvikles for det åpne markedet
- snevert utvalg av funksjoner og verktøy
- programvaresedimentering - jo lenger man bruker en plattform, desto vanskeligere blir det å komme seg vekk fra den; den er den djevelen du kjenner, og det er bedre enn den djevelen du ikke kjenner; dessuten bygges det opp innhold som kan bli like kjært for mange lærere som fordums gulnede notatbunker som ble snudd og brukt om igjen.
- mellommennene kuttes ut; trenger vi egentlig noen til å sette sammen verktøypakkene for oss når vi bare kan gå på nettet og plukke det vi vil?

Diskusjonen i kommentarene etter Wellers post er livlig, og langt fra alle er enige med ham. Jeg tror også at det altfor tidlig å spå plattformenes død med det aller første. For mange lærere er ikke alternativet til å bruke en LMS å finne nettbaserte verktøy som er bedre - det er å ikke bruke digitale verktøy i det hele tatt. It's:learning representerer for mange et stort steg inn i den digitale verden. Det er nok de som tror at alle forlengst er fortrolige med Web 2.0 som innbiller seg at LMS'enes død skulle lede smertefritt over til en allmenn omfavnelse av wikier og Twitter og alle de andre verktøyene - "loosely coupled" eller ikke.

Det betyr selvfølgelig ikke at det ikke kan være fruktbart for de som er nysgjerrige å utforske dette, om ikke annet som en livsforsikring for bruk av digitale verktøy i læringen om nå LMSene skulle bli erklært døde om fem år.

2 comments

Guest says

Enig! Spørsmålet som da kan vær interessant å forfølge, er hvordan LMS skal se ut om 5 år. Mange av de funksjonene som Web 2.0 teknologiene representerer, kan ikke være særlig komplisert å overføre/ gjøre tilgjengelig i It´s:Learning eller Fronter. Se her for eksempel på Web 2.0: http://albertine.mediasogndalvgs.com/blog/?p=114

12. november 2007 11:00:40

Guest says

Eksempel på Fronter 2.0, mener jeg.

12. november 2007 11:01:30

Add comment

 
Powered by: itslearning