Jørn Hoelstad Pettersen

Mitt hJØRNe av web'en

Late elever?

David Warlick tar opp et vanskelig, men viktig tema i den ene av postene sine i dag ("Looking for the engageable").  Han refererer til en samtale han hadde etter et av konferanseinnleggene sine. Dette var en konferanse for næringslivet, og en av deltagerne hadde ikke kjøpt Warlicks påstand om at dagens unge var så engasjerte. Det som særpreget mange av hans unge ansatte, mente denne litt pessimistiske mannen, var at de rett og slett var fryktelig late. De var ikke interessert i noe som helst. Det er vel en påstand vi kan kjenne igjen fra enkelte hold i skolen?

Warlicks svar: But when I consider today’s youngsters, the time that they spend on games, their social networks, continuing text messaged conversations; the enormous investment of themselves and their time in the more involved video games; and the amount of reading and writing that they do; it’s really hard to think of them as lazy. It’s certainly true that too many of them spend to much time sitting, and that many of them would prefer to IM clients than to go visit them in their offices. But it still seems to me that this might be the most engageable generation ever.

Men han fortsetter med at vi ikke får dem engasjert sånn uten videre og i hva som helst. Han viser til en liste som lærere på en skole han besøkte i Texas hadde satt opp over aktiviteter som ga elevene energi og gjorde dem engasjerte. Dette er aktiviteter som tilfredsstiller elevenes behov for å (min oversettelse):

  • jobbe i et miljø som gir dem respons
  • kommunisere
  • dele personlige erfaringer
  • danne og delta i fellesskap
  • stille spørsmål
  • få til noe
  • gi noe av seg selv
  • føle at det er trygt å gjøre feil
  • få et publikum og noen som gir dem oppmerksomhet

I hvor stor grad beskriver dette klasserommet mitt? 

0 comments

Add comment

 
Powered by: itslearning